Cont Unic Tiream

TIREAM-cont unic

T A B L O U L – cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Tiream în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

TABLOU