Contract de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală