Archives for Vezendiu

A N U N Ţ – convocarea Consiliului local al comunei Tiream, în şedinţă ordinară

R O M Â N I A PRIMARIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                     Sediul : Localitatea Tiream,, telefon/fax 0261-873718                                                                                        E-mail :                                                                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ din   A  N  U  N  Ţ  …
Continue Reading

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului…
Continue Reading

Proiectul SIPOCA 35

Procedură postare pe website-ul instituțiilor a linkului către liderul de proiect SIPOCA 35 din cadrul Secretariatului General al Guvernului României Scopul procedurii este apariția website-lui Secretariatului General al Guvernului a…
Continue Reading

ANUNT

TAR NICOLAE –PRIMAR AL COMUNEI TIREAM, JUDETUL SATU MARE  -IN BAZA ART. 53 DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,REPUBLICATA,CU MODIFICARILE ULTERIOARE -IN BAZA HOTARARII NR. _19_ ADOPTATA DE CONSILIUL…
Continue Reading