Archives for Tiream

A N U N Ţ – convocarea Consiliului local al comunei Tiream, în şedinţă ordinară

R O M Â N I A PRIMARIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                     Sediul : Localitatea Tiream,, telefon/fax 0261-873718                                                                                        E-mail :                                                                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ din   A  N  U  N  Ţ  …
Continue Reading