Author Archives: Attila

ANUNT

TAR NICOLAE –PRIMAR AL COMUNEI TIREAM, JUDETUL SATU MARE  -IN BAZA ART. 53 DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,REPUBLICATA,CU MODIFICARILE ULTERIOARE -IN BAZA HOTARARII NR. _19_ ADOPTATA DE CONSILIUL…
Continue Reading

Anunţ şedinţa Consiliului Local al comunei Tiream din data de26 martie 2018, ora 15,00

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului…
Continue Reading
12