Numele şi funcţia angajaţilor

 • Tar Nicolae – Primar
 • Budai Csaba – Viceprimar
 • Grigoraş Maria – Secretar Comună
 • Sfâra Liviu – Consilier Superior
 • Danciu Doina – Consilier I.T.L
 • Poset Ştefan – Referent Casier
 • Chioreanu Gheorghe – Referent Principal
 • Freund Agneta Lucia – Consilier Asistent
 • Băbţan Daniel – Bibliotecar – Arhivar
 • Schrepler Beata – Guard
 • Mihalca Ramona – Contabilitate
Organigramă