Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat in şedinţă ordinară  pentru data de    27 noiembrie  2018 ,orele 14,00 în baza  dispoziţiei nr. 297/2018 , emisă de primarul comunei Tiream  la data de  15 noiembrie 2018.

Proces Verbal