În 5 aprilie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Horvath Zoltan, în vârsta de 21 ani şi al d-rei Fogaraşi Lidia, în vârsta de 18 ani. Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de 14 aprilie 2017, orele 11:00, la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare.