R O M Á N I A

SZATMÁR MEGYE

MEZOTEREM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA                                                                                                                                                                                        Mezőterem, 490 szám, telefon/fax 0261-873601                                                                                        E-mail: primaria.tiream@gmail.com                                                                                                       ——————————————————————————————————————————                                                                                                              

Iksz.2516/14.08.2019

 

ÉRTSÍTÉS

 

 Az 52/2003-as sz. törvény 7. cikkely értelmében, a közigazgatási határozathozatal átláthatóságról, köztudomásra hozzuk azokat a határozattervezeteket, amelyek a polgármester 217/14.08.2019-es szám alatt iktatott Rendelkezése alapján, a Helyi Tanács rendes ülésén előterjesztésre kerülnek. A tanácsülés időpontja 2019, augusztus 26., 14,00. óra                                                                                                                              

 A tanácsülés helyszíne a mezőteremi Polgármesteri hivatal gyűlésterme.

NAPIRENDEN:

         1). A Helyi tanács 26.06.2019-i rendes ülése jegyzőkönyvének jóváhagyása;

            2). Határozattervezet Mezőterem község 2019 I negyedévi költségvetése végrehjtási számláinak jóváhagyásáról;

            3). Határozattervezet Mezőterem község 2019 II negyedévi költségvetése végrehajtási számláinak jóváhagyásáról;

            4) Határozattervezet Mezőterem község 2019-es évi költségevtésének kiigazításáról;

            5) Határozattervezet egyes összegeknek a község vallási felekezetei számára való kiutalsásról a helyi költségvetésből,

            6) Határozattervezet egy mozgósítható csoport összetételének megállapításáról a családi erőszak esetén szükséges beavatkozások megtételére;

           7) Határozattervezet a fogyatékkal élők számára kibocsátandó ingyenes parkolási igazolás Szabályzatának jóváhagyásáról;

            8) Határozattervezet a sürgősségi segítségnyújtás kritériumainakés metodológiájának jóváhagyásáról,  a 416/2001-es sz. törvény módosításai szerint,

           9) Határozattervezet a 27/25.09.2009-es sz. tanácsi határozat módosításáról, az Apaserv Rt  által biztosított ivóvíz ellátás és csatornázási szolgáltatás vonatkozásában.

           Határozattervezetek kezdeményezője Mezőterem község polgármestere, Tar Miklós.

          10) Kérdések, interpellációk, beadványok előterjesztése, a helyi tanácsosok tájékoztatása.         

A fenti határozattervezetek közzétételének időpontja 14.08.2019, a hivatal www.tiream.ro web oldalán, valamint a hivatal hirdetőtábláján.

 Az érdekelt személyek véleményeket, javaslatokat fogalmazhatnak meg, és küldhetnek be a primăria.tiream@gmail.com, vagy írásban fordulhatnak Chioreanu Gheorghe –hoz, aki az 52/2003-as törvény betartásáért kinevezett kapcsolattartó személy,26.08.2019, 10,00 óráig.

A beküldött javaslatok a Helyi tanács ülésének napirendjén megvitatásra kerülnek.

 

 

Tar Miklós

polgármester

 

 

 

 

Red./Tehn. G.M.                                                                                                                                                                                  2. Ex.

——————————————————————————————————————————