ÉRTSÍTÉS

 Az 52/2003-as sz. törvény 7. cikkely értelmében, a közigazgatási határozathozatal átláthatóságról, köztudomásra hozzuk azokat a határozattervezeteket, amelyek a polgármester 174/14.06.2019 – es szám alatt iktatott Rendelkezése alapján, a Helyi Tanács rendes ülésén előterjesztésre kerülnek. A tanácsülés időpontja 2019, június 26-a 14,00

 A tanácsülés helyszíne a mezőteremi Polgármesteri hivatal gyűlésterme.

 

NAPIRENDEN:

1) Határozat jóváhagyása Mezőterem község 2019-es bevételi és kiadási költségvetésének kiigazításáról

2) Határozat jóváhagyása a 2019-es helyi költségvetésből 4.000 lejnyi összegnek a kiutalásáról a Sathmarense Kulturális Egyesület javára.

3) Határozat jóváhagyása egy fűnyíró, kistraktor beszerzésének a jóváhagyásáról

4) Az „Útjavítások III szakasza Mezőterem községben- Mezőteremen” beruházás általános költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatószámainak jóváhagyásáról.

5.) Mezőterem községben az utcaneveket és a házak számozását jóváhagyó 10/2019-es számú Helyi Tanácsi Határozat visszavonásának jóváhagyásáról

6.) Mezőterem községben az utcanevek és a házak számozásának jóváhagyásáról

7)Speciális illeték megállapításáról az adófizetők portái előtti zöldövezetek tisztításáról és karbantartásáról Mezőterem község területén

8.) Merzőterem község más területi, közigazgatási egységekhez való társulásáról a Szatmári Községek Közösségközi Fejlesztési Egyesülete keretében (ACSA)                

 9) Határozat mezőterem község társulásának jóváhagyásáról 40 Szatmár megyei községhez, amelyeknek területén jágkár elleni védekezési rendszert építenek ki aMitigating the negative effects of hail în Satu Mare county „ ROHU -102, rövidítés SILVER – elnevezésű projekt keretében;

                 Kezdeményező: Tar Miklós polgármester;

 10) Folyó ügyek.

            A fenti határozattervezetek közzétételének időpontja 14.06.2019, a hivatal www.tiream.ro web oldalán, valamint a hivatal hirdetőtábláján.

 Az érdekelt személyek véleményeket, javaslatokat fogalmazhatna meg, és küldhetnek be a primăria.tiream@gmail.com, vagy írásban fordulhatnak Chioreanu Gheorghe –hoz, aki az 52/2003-as törvény betartásáért kinevezett kapcsolattartó személy, 26.06.2019, 13,00

 óráig.

A beküldött javaslatok a Helyi tanács ülésének napirendjén megvitatásra kerülnek.

 

 

Tar Miklós

polgármester