A mezőteremi Polgármesteri Hivatalban, a szakapparátusban alkalmazott közhivatalnokoknak a jelenlegi besoroláshoz viszonyított egy fokozattal való előléptetésére, folyó év augusztus 9-én, megrendezett írásbeli és szóbeli vizsgák eredményei, valamint a végeredmény közzététele

Continue Reading

Előléptetési hirdetmény

Mezőterem község Polgármeseteri Hivatala, 1667 számú hirdetményében közzétette a folyó év júliusában kifüggesztett,  augusztus 9-13-a közötti elbírálással előléptetésre előterjeszetett közhivatalnoki állásokra meghirdetett vizsgák erdeményét. Az előléptetett közhivatalnokok nevét és beosztásait…
Continue Reading