Proces – verbal încheiat azi data de 30 octombrie 2019 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei Consiliului local al comun ai Tiream, întrunit în şedinţă ordinară

Proces – verbal încheiat azi data de 30 octombrie 2019 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei Consiliului local al comun ai Tiream, întrunit în şedinţă ordinară
Continue Reading

ANUNŢ – convocarea Consiliului local al comunei Tiream în şedinţă ordinară

R O M Â N I A PRIMARIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                     Sediul : Localitatea Tiream,, telefon/fax 0261-873718                                                                                        E-mail :                                                                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- din              …
Continue Reading